Visste du att skolan bryter mot lagen?

Kränkande behandlingar, diskriminering, trakasserier och repressalier är förbjudna enligt diskrimineringslagen och skollagen.

Det betyder att skolan är skyldig att arbeta målinriktat för att motverka, förebygga och förhindra att problemen uppstår.

Här är några bistra fakta:

• Idag mobbas minst en elev i varje klass.

• Var femte elev har blivit kränkt av en annan elev under det senaste året.

• Var tionde elev har blivit kränkt av en vuxen. Ungefär lika många har blivit utsatta för sexuella kränkningar, och av dessa går det två tjejer på en kille.

• Som om det inte vore problem nog, hävdar var tredje elev att lärarna inte kan, eller vill, göra något åt saken.1

Men det är inte bara i skolan problemet ligger. Även föräldrar och elever måste ta sitt ansvar.

Vi vill komma åt problemet bakom problemet. Allt annat är att måla läppstift på grisen.

Problemet bakom problemet ligger i bristen på grundvärderingar, och den finns överallt i samhället. Så varför inte börja i unga åldrar – i skolan?

Hjälp oss

1 Skolverket.