Fokusera på orsaken, inte yttringarna.

Och det gäller att börja tidigt i åldrarna. Hem & Skola har i samarbete med Kraftkällan tagit fram ett frivilligt respektavtal som skrivs under av klassförståndare, elev och elevens målsman.

Avtalet bygger på en solid värdegrund med utgångspunkt från FNs mänskliga rättigheter och Barnkonventionen.

Men det är mer än ett avtal och mer än en rad uppförandekoder, det är ett pedagogiskt verktyg som de tre parterna måste ta ställning till och förnya varje år – och som alla och envar måste förhålla sig till varje dag.

Poängen med respektavtalet är att det ger en tydlig bild av vad det innebär att vara en ”okej” person. En person som redan i ung ålder förstår att man måste ge respekt för att respekt. För övrigt underlättar det integration.

Frivilligheten är viktig, för den gör att eleven bekantar sig med vad det innebär att bindas till andra genom sociala, moraliska kontrakt och ytterst vad det innebär att leva i ett modernt, demokratiskt samhälle.

Forskning om moraliska förpliktelser.

Lösningen bottnar i en mängd vetenskapliga studier* som visar att det finns en tydlig koppling mellan beteende och psykologisk-moraliska förpliktelser. Kort sagt, den som har signerat ett mentalt bindande åtagande förbättrar sitt moraliska beteende.

Vill du veta mer? Eller vill du anmäla en skola till förstudien som pågår nu?

Ring: 08-5510 58 48
Mejla: kansli@hemoskola.se.

* Forskningsunderlag.

• Nina Mazar och Dan Ariely: Dishonesty in Everyday Life and Its Policy Implications, Journal of Public Policy and Marketing (2006). Nina Mazar, On Amir och Dan Ariely: The Dishonesty of Honest people: A theory of Self-Concept Maintenance, Journal of Marketing Research (2008).
• Carlsson, F., Kataria, M., Krupnick, A., Lampi, E., Löfgren, A., Qin, P., Sterner, T., Chung, S., 2013. The truth, the whole truth, and nothing but the truth: a multiple country test of an oath script. Journal of Economic Behavior and Organisation 89, 105-121.
• Ellingsen, T., Johannessson, M., 2004. Promises, threats and fairness. Economic Journal 114, 397–420.
• Halpern, D. med flera (2015) Randomized trial of four financial-incentive programs for smoking cessation. The New England Journal of Medicine 372: 2108-2117.
• Jacquemet, N., Joule, R.V., Luchini, S., Shogren, J. 2011. Preference elicitation under oath. Journal of Environmental Economics and Management 48, 413-433.
• Milkman, K., J. Beshears, J. Choi, D. Laibson, och B. Mardian (2011) Using implementation intentions prompts to enhance influenza vaccination rates, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) 108(26): 10415-10420.
• Nickerson, D. och T. Rogers (2010) Do you have a voting plan? Implementionat intentions, voter turnout, and organic plan making. Psychological Science 21(2): 194-199.
• Shu med flera (2012) Signing at the beginning makes ethics salient and dicreases dishonest self-reports in comparison to signing at the end. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
• Slifka, D. (2013) “Improving investment behavior with pre-comittment” The Journal of Investing 22(11): 83-87.