Respektavtalet. I'm OK. You're OK. OK?

Om Hem & Skola.

Vi är barnens talesperson i frågor som rör miljön i hemmen och i skolan.  Det gör att vi tar ansvar för större delen av deras vakna liv. Man skulle kunna säga att vi är elevernas egna fackförbund. 

Vårt uppdrag är att förbereda barnet för ett fullvärdigt liv som vuxen.

Det innebär att kämpa mot allt som hotar att försvaga det på sin väg mot vuxen samhällsmedborgare: Bristande pedagogik. Dålig studiemiljö. Psykisk och fysisk ohälsa. Sociala problem. Svåra hemförhållanden. Ojämlikhet. Missbruk. Rasism. Mobbning. Osund pornografi och skeva könsrollsnormer. 

Läs mer på Hem & Skolas hemsida.

Hjälp oss!